Kategória: <span>Speciális szolgáltatások</span>

Készenléti szolgálat

Telefonos, szakszerű segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás krízishelyzetbe került személyeknek, családoknak, gyermekeknek a Család és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl. A készenléti szolgálat munkatársa közvetlen beavatkozást nem végez. A készenléti szolgálat az alábbi időpontokban hívható: hétfőn és szerdán 18:00-tól másnap 8:00-igkedden és csütörtökön 16:00-tól másnap 8:00-igpénteken 12:00-tól, szombat és vasárnap egész nap …

Szociális diagnózis

A szociális diagnózis, a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások igénybevételét megelőző, szükségleteket vizsgáló módszer. A diagnózis felvétele szükség szerint egy vagy több alkalommal történik, legtöbbször az ügyfél otthonában. Az első találkozástól számított 15 napon belül kell elkészülnie. A szolgáltatás célja, hogy minden ügyfél azt a szolgáltatást kapja, amire valóban szüksége …

Kórházi szociális munka

A kórházi szociális munkás segíti a kommunikációt és az együttműködést az egészségügyi szakszemélyzet (orvos, ápolást végző személyzet) és a beteg között. Segíti a betegség elfogadását, oldja a szorongást, javítja a beteg jövőképét. Támogatja a beteget életmódjának megváltoztatásában. Segíti az orvost, hogy jobban megértse a beteg helyzetét, körülményeit. Segít a beteg családjának a betegséggel való megküzdésben, …

Utcai szociális munka

A család- és gyermekjóléti központok kötelező feladatai között  szereplő gyermekvédelmi célú utcai szociális munka törvényben megfogalmazott célja a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése, a lakóhelyéről önkényesen eltávozott vagy szülő/törvényes képviselő által a lakásból kitett, ezáltal ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek …

Kapcsolattartási ügyelet

A kapcsolattartási ügyelet olyan esetben nyújt segítséget, amikor a különélő szülő gyermekével/gyermekeivel való kapcsolattartás valamilyen oknál fogva akadályozva van, vagy felmerül, hogy a szülő valamilyen módon veszélyeztetheti a gyermeket. Ezen kívül a szolgáltatás segítséget nyújthat abban az esetben, ha a különélő fél és a gyermeke/gyermekei hosszabb ideje nem találkoztak, így …

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

Óvodai iskolai szociális segítő tevékenység 2018 szeptemberétől kötelező minden oktatást, nevelést folytató intézményben. Az óvodai és iskolai szociális segítő sokféle feladatot lát el az intézményekben, segítő kezet nyújt megannyi diáknak, tanárnak és szülőnek is. Főbb tevékenységek közé tartozik a prevenció, közösségfejlesztés, egyéni beszélgetés, hivatalos ügyekben való segítségnyújtás, érzékenyítés, valamint a …

Családi életvezetési tanácsadás

A tanácsadás célja, szemlélete Az életvezetési tanácsadás során megfogalmazzuk a családban élők azon céljait, szükségleteit, gondolatait, amelyek a család működésére kihatnak, figyelembe véve a család, mint egység közös céljait. Az „életvezetési tanácsadás” nem ad tanácsokat, sem útmutatást, hanem észrevételeket tesz. A pontos kérdések segítségével a kliens maga ismeri fel élete …

Mediáció

Mi is az a mediáció? A mediáció, magyarul közvetítő eljárás egy alternatív konfliktuskezelési módszer. Egy olyan eljárás, mely során a vitás felek egy harmadik, független, semleges fél segítségével próbálják meg feloldani konfliktusaikat, a vitás helyzetet. A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatása a gyermekes családok részére biztosított …

Pszichológiai tanácsadás

Intézményünk pszichológusi tanácsadást biztosít, terápiát, valamint pszichológiai tesztek felvételét pszichológusunk nem végez. Erre való tekintettel pszichológiai szakértői véleményt nem állít ki. A tanácsadást Gáspárfalvi Gréta pszichológus biztosítja. A tanácsadás szolgáltatást minden, a Gödöllői Járás településein életvitelszerűen tartózkodó, kiskorú gyermeket nevelő személy, valamint 18 év alatti gyermek térítésmentesen veheti igénybe. A …

Jogi tanácsadás

Intézményünkben lehetőség van jogi tanácsot kérni személyesen minden hétfőn 13-15 óra között. A jogi tanácsadást Dr. Szőke Pál ügyvéd biztosítja. A tanácsadáson való részvételhez minden esetben időpont foglalása szükséges, amire intézményünk központi telefonszámán van lehetőség 06/28 513 605. A jogi tanácsadás szolgáltatást minden, a Gödöllői Járás településein életvitelszerűen tartózkodó személy …