Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

Igénybe vehető szolgáltatások

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • meghallgatja az egyén, család panaszát, intézkedik annak orvoslásáról,
  • a család gondozásával elősegíti a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását,
  • részt vesz a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítésében,
  • közösségfejlesztő-, egyéni és csoportos terápiás programokat, illetve speciális, probléma orientált csoportokat szervez,
  • felkérésre környezettanulmányt készít (a gyámhivatal, a bíróság és az önkormányzatok stb. részére),
  • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást nyújt,
  • elősegíti, a menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedést,
  • szolgáltatási, szervezési és gondozási feladatokat lát el,
  • részt vesz az áldozattá vált emberek, családjainak támogatásban és ügyeinek intézésében.