Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

Gödöllői Járás – szociális ellátások

Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok

Idősellátás

Hajléktalanellátás

Biztos Kezdet Gyermekház

Bölcsőde

Fogyatékos személyek ellátása

Szenvedélybetegek ellátása

Pszichiátriai betegek ellátása

Családok Átmeneti Otthona

Pedagógiai szakszolgálatok

Tanyagondnoki ellátás