Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

Hajléktalanok átmeneti szállása

A hajléktalanok átmeneti szállása az önellátásra képes, más egyéb lakhatással nem rendelkező, 18. életévét betöltött, Gödöllő közigazgatási területén, gödöllői gyökerekkel rendelkező, életvitelszerűen itt tartózkodó nők és férfiak számára biztosít átmeneti lakhatást. Az intézményi ellátás időtartama 6 hónap, mely kölcsönös megegyezéssel a lejárat előtt meghosszabbítható.

A szociális munkások fő feladatai:

  • a szállón végzett szociális munka, mentálhigiénés gondozás
  • a szálló működésével és az ellátottakkal kapcsolatos dokumentációs munka
  • a hajléktalanok érdekképviselete
  • hivatalos ügyeik intézésében való segítségnyújtás
  • egészségügyi és szociális ellátásokhoz való hozzájutás elősegítése
  • önsegítő csoportok, szabadidős foglalkozások szervezése.

A szálló biztosítja az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, a betegek elkülönítésére és a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket.

Az ellátottak körében végzett gondozási tevékenység távlati célja a szállóról való továbblépés elősegítése, motiválás a társadalomba való visszailleszkedésre.

A Hajléktalanok átmeneti szállása az év minden napján nyitva tart, 20 férfi és 8 nő elhelyezése biztosított.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésköteles.