Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik az önmagukat, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani.

Hétköznapokon napi egyszeri meleg ételt jelent helyben fogyasztással, szombaton és ünnepnapokon melegíthető konzerveket osztunk. A szociális konyha melegítőkonyhaként működik, az ebédet külső konyháról szállítják az intézménybe.