Kapcsolattartási ügyelet

Kapcsolattartási ügyelet

A kapcsolattartási ügyelet olyan esetben nyújt segítséget, amikor a különélő szülő gyermekével/gyermekeivel való kapcsolattartás valamilyen oknál fogva akadályozva van, vagy felmerül, hogy a szülő valamilyen módon veszélyeztetheti a gyermeket. Ezen kívül a szolgáltatás segítséget nyújthat abban az esetben, ha a különélő fél és a gyermeke/gyermekei hosszabb ideje nem találkoztak, így segítve a kapcsolat erősödését.

Kapcsolattartási ügyeletünk az intézmény ellátási területén életvitelszerűen tartózkodó gyermekek, valamint hozzátartozóik számára biztosít kapcsolattartási lehetőséget (a kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó lakóhelyétől függetlenül). A kapcsolattartási ügyelet feladata a kapcsolattartás biztosítása a gyermek és a tőle különélő szülő (ill. egyéb hozzátartozó, pl.: nagyszülő, testvér) számára olyan esetekben, amikor a gyermek érzelmi, ill. fizikai biztonsága másképp nem lenne garantálható.

A kapcsolattartási ügyelet helyszínt és szakembert biztosít a kapcsolattartások megvalósulásához. A kapcsolatügyelet szolgáltatás igénybevételére a bíróság vagy a gyámhivatal végzésében kötelezheti a feleket. A gyakorlat az, hogy a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot jelölik ki a kapcsolattartásra.

Intézményünkben a kapcsolattartás módjai:

  • Felügyelt kapcsolattartás: A kapcsolattartás ideje alatt egy szakember végig jelen van, figyelemmel kíséri a kapcsolat alakulását, segítséget nyújt a feleknek az esetleges elakadások esetén, valamint biztosítja, hogy a gyermeket a kapcsolattartás ideje alatt ne érje veszélyeztető tényező.
  • Segített kapcsolattartás: A szakember nincs jelen végig a kapcsolattartáson, időnként rövidebb időszakokra bekapcsolódik.
  • Helybiztosítás: Szakember nincs jelen a kapcsolattartáson, csak a helyszínt biztosítjuk (szobát, játékokat, megfelelő infrastruktúrát)
  • Átadás-átvétel: intézményünkben csak a gyermekek átadása és visszaadása történik.

Intézményünk ún. zsilipelt kapcsolattartási rendszert működtet. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolattartásra jogosult fél mindig 10 perccel korábban érkezik, őt átkísérjük a másik épületben lévő kapcsolattartási helyiségbe. A kapcsolattartásra kötelezett fél a gyermekkel/gyermekekkel időben érkezik, a gyermeket a szakember kíséri át a másik épületbe. A visszaadás hasonló módon zajlik, a kapcsolattartásra jogosult fél megvárja, amíg a kapcsolattartásra kötelezett fél a gyermekkel elhagyja az intézményt. A rendszer célja, hogy az egymással súlyos konfliktusban álló felek ne is találkozzanak, és a kapcsolattartás teljes egészében a gyermekről szóljon.

A kapcsolattartási ügyelet intézményünkben minden szombaton 10-18 óra között érhető el.
Telefonszám: 06 70 474 9727
Email cím: forras.kapcs@gmail.com