Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény története

Az intézmény Forrás Szociális Segítő Szolgálat néven 1991.május 1-jén jött létre. A megalakult intézményhez csatolták a már 1990-től működő Népkonyhát, a Szárítópusztán működő Hajléktalanok Átmeneti Szállását. 1997. november 1-jén hatályba lépett a „Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvény”, melynek következtében a Gyermekjóléti Szolgálatot is az Intézményhez csatolták, az intézmény neve Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat lett. A gyermekvédelmi rendszer 2016-os átalakítása után minden járási központban megalakultak a család- és gyermekjóléti központok, így az intézmény szolgáltatási köre tovább bővült. Az intézmény jelenleg női és férfi hajléktalanok átmeneti szállásából, éjjeli menedékhelyből, nappali melegedőből, szociális konyhából, család- és gyermekjóléti szolgálatból, valamint család- és gyermekjóléti központból áll. 2016. január 1-től az intézmény Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ néven működik tovább. Az intézményünk által biztosított ellátások egy telephelyen, a 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 7. szám alatt érhetőek el.