Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

Szakmai könyvtár

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2020 februárjában szakmai könyvtárat alapított, melyet a gödöllői járásban dolgozó szociális szakemberek számára kíván elérhetővé tenni. Célunk, hogy a járásban dolgozó szakemberek könnyen hozzáférhessenek szakirodalomhoz, segédletekhez szakmai fejlődésük, tanulmányaik segítéséhez, munkájuk támogatásához.

            A könyvtárat a járásban működő összes szociális intézmény, illetve valamilyen szociális segítő tevékenységet folytató intézmény, alapítvány (alapszolgáltatási központ, család- és gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti otthona, idősotthonok, fogyatékos és hajléktalan embereket ellátó intézmények, stb…) számára kívánjuk elérhetővé tenni. Példás összefogásnak köszönhetően a könyvtár jelenleg közel 1000 kötettel, folyóirattal, kiadvánnyal áll a szakemberek rendelkezésére.

            Mindenkitől szívesen vesszük a már nem használt könyvének felajánlását, amennyiben azt szívesen bocsátaná a szakemberek rendelkezésére. Könyvtárunk minden, a szociális munkához tágan kapcsolódó tudományágban és témában vár könyveket, úgy mint: szociális munka, szociológia, pszichológia, pedagógia, az orvos- és jogtudomány vonatkozó részei, gyermekvédelem, hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó irodalom, idősek, idősgondozás, fogyatékosság, hajléktalanság, függőségek, deviáns viselkedési formák, bűnözés, családdal kapcsolatos szakirodalom stb..

Külön köszönjük a felajánlást:

Gödöllői Városi Könyvtár

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Némedi Dénes Könyvtár

ANIMULA Kiadó

Nyitott Akadémia / Kulcslyuk Kiadó Kft.

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára

Kézenfogva Alapítvány

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

Hintalovon Alapítvány

Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapszolgáltatási Központ