Utcai szociális munka

Utcai szociális munka

A család- és gyermekjóléti központok kötelező feladatai között  szereplő gyermekvédelmi célú utcai szociális munka törvényben megfogalmazott célja

  • a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése,
  • a lakóhelyéről önkényesen eltávozott vagy szülő/törvényes képviselő által a lakásból kitett, ezáltal ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése,
  • a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése, lehetőség szerint bevonva a gyermek családját is.